Een simpele online reiskosten declaratie formulier

vraag: Een mogelijkheid om via de ipad en/of desktop een declaratieformulier te gebruiken die online in te vullen is. Huidige situatie: Excel sheet bevind zich op een netwerk locatie , gebruik vult in en secretariaat voegt dit samen in een ander document. Oplossing: SharePoint lijsten ! Door gebruik te maken van SharePoint lijst, is het […]

Een SharePoint Workflow Kopieren

Als je niet gebruik maakt van Reusable Workflows in SharePoint en je hebt een ingewikkelde workflows gemaakt die je over meerdere lijsten wilt gebruiken , kun je natuurlijk de workflow in elke lijst weer opnieuw maken. Een handigere manier is om de worlfow te kopieren. Voorwaarde is wel dat de (meta)velden wel bestaan in de […]

SharePoint Tools: SharePoint Console

I love tools, and I love people who are sharing these. This tool has some nice features for example  ChangeDisplayUrl , or the AdddWebPart (to page) check it out at: http://sharepointconsole.codeplex.com/ AND ALSO  HIDING AN FIELD! (u can also use SharePoint Manager) Met behulp van een eenvoudige tool: Sharepointconsole.exe kun je velden verbergen, nu lukt […]