Microsoft heeft hiervoor een handige tool”:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;290301