Normaal gebruik je de volgende Powershell commando:

Backup-SPSite -Identity https://mijnportal.nl/sites/referentiecases -Path “D:\backup\referentiecases.bak”
Restore-SPSite -Identity https://mijnportal.nl/sites/proposities -Path “D:\backup\referentiecases.bak”