Maand: april 2012

| STEAM | EduScrum | Office365 | Education | Open Education |

SQL: deterime actual en free space

  use Master select name, cast((size/128.0) as int) as TotalSpaceInMB, cast((cast(fileproperty(name, ‘SpaceUsed’) as int)/128.0) as int) as UsedSpaceInMB, cast((size/128.0 – cast(fileproperty(name, ‘SpaceUsed’) AS int)/128.0) as int) as FreeSpaceInMB from sys.database_files

Bestanden maken van bepaalde grootte

Gebruik in CMD de volgende commando fsutil file createnew c:\temp\test20MB.docx 21000000 om een bestand te creëren van iets meer dan 20 MB h

InfoPath–codes

Zet de eerste letter van een veld om in een hoofdletter. concat(translate(substring(Name, 1, 1), “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”, “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”),substring(Name),2,string-length(Name-1)))