Maand: juni 2012

SharePoint: Creating Anonymous survey with popup

I just received a request for creating a online survey for an anonymous SharePoint 2010 website. The requirements are simple. create a small popup and then the survey must start. I also wanted to use cookies for session based cookie . I use the following option to create the cookies: https://cookiejs.codeplex.com/ for the Survey I…
Read more

SharePoint : Conditional formatting

Ik heb een lijst met items , een van de kolommen is een datum veld Deadline. Het verzoek was om de regel in het rood weer te geven indien de Deadline verstreken is. Simpel zou je zeggen. De klant had al met een conditional formatting dit gemaakt maar nu blijkt dat het formaat niet juist…
Read more

Features overview

I use the following powershell script to inventory the installed features with there ID. (MOSS , change 12 to 14 for SharePoint 2010)   $results=Get-ChildItem “c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES\” feature.xml –rec foreach ($File in $results){   [xml]$feat=gc $file.pspath   $feat.feature | Select ID, Title, Scope}

Hide “recently modified” placeholder

  To hide the “Recently Modified” section from SharePoint 2010 wiki pages do the following: – Open %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\DocumentTemplates\wkpstd.aspx in a text editor Search for the line <SharePoint:RecentChangesMenu runat=”server” id=”RecentChanges” /> Replace it by <SharePoint:RecentChangesMenu runat=”server” id=”RecentChanges” visible=”false”/> -Save and refresh the page. It changes all wiki pages based on the template.…
Read more

SharePoint 2010 – Kopieer een site collectie

Normaal gebruik je de volgende Powershell commando: Backup-SPSite -Identity https://mijnportal.nl/sites/referentiecases -Path “D:\backup\referentiecases.bak” Restore-SPSite -Identity https://mijnportal.nl/sites/proposities -Path “D:\backup\referentiecases.bak”

Downloaden vanaf SharePoint

Vanaf SharePoint , lukt het me niet om grote bestanden te downloaden. Ik wilde een bestand van 70 MB downloaden en dat ging niet. Dus ik ging kijken in SharePoint ,begon te twijfelen of er ook een download limiet zit in Central admin.(niet uploaden) Gelukkig … niet gevonden.(Verder niet gekeken naar IIS) en wat blijkt:…
Read more

Temp db verplaatsen en initiale size aanpassen

Wat bleek, de tempdb stond nog op de C drive en was ook nog een vol gelopen. Hieronder de stappen om deze te verplaatsen. Ik heb voor deze SharePoint omgeving gekozen voor een initial size van 400 MB , maar ook dat is afhankelijk van het gebruik .   — step 1 controle huidige locatie…
Read more

Gebruik SharePoint bibliotheken als opslag voor je MS Word Templates

  hiervoor heb ik 2 mogelijkheden gezien die goed uit te voeren zijn: Optie 1. Templates kun je toevoegen middels een xml file toevoegen, hierbinnen kun je SharePoint locaties gebruiken. een volledige beschrijving vind je hier:http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178976.aspx Optie 2. voeg te volgende locatie als snelkoppeling toe in user templates.(file location) locatie webdav:\\[SharePoint]@SSL\DavWWWRoot\SharePointsite\docs\Document template geef naam :…
Read more