Bestanden maken van bepaalde grootte

Bestanden maken van bepaalde grootte

Gebruik in CMD de volgende commando

fsutil file createnew c:\temp\test20MB.docx 21000000

om een bestand te creëren van iets meer dan 20 MB h