InfoPath–codes

InfoPath–codes

Zet de eerste letter van een veld om in een hoofdletter.

concat(translate(substring(Name, 1, 1), "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"),substring(Name),2,string-length(Name-1)))