Office365 – Microsoft Teams binnen het onderwijs

Office365 – Microsoft Teams binnen het onderwijs

First impression:
Met Teams heb je de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden aan te aan binnen. Zelfs de mogelijkheid om externen uit te nodigen is mogelijk. Maar wanneer gebruik je dit? Binnen het onderwijs kun je door door de organisatiestructuur te volgen ook de teamindelingen maken. Het lijkt voor de hand om altijd een team aan te maken maar soms is dat niet nodig en/of zijn de gebruikers hier niet op ingesteld.

Een goede benadering is het implementeren onder de operationele teams die veel samenwerken. Hiermee kun je ook de potentiele meerwaarde van het slow-chatten gebruiken.

Een brede uitrol zal niet helpen (big-bang) , De verleiding is groot om ook deze tooling in te zetten als tool voor samenwerkingsverbanden tussen docenten en studenten. Maar gebruik het perspectief van de sttudent en docent.

Om dit nader te onderzoeken start ik binnenkort een aantal sessies met docenten om te onderzoeken welke scenario’s we kunnen bedenken om zo de juiste tooling aan te bieden.

wordt vervolgt . ..

2017-04-11 21_42_08-Microsoft Edge